Ontwerp

Door de ervaring en kennis van landschaps- en tuinarchitectuur, word er bij VGL-groen op een creatieve manier een tuin ontworpen die over een eigen identiteit beschikt. Waarbij in de tuin vanuit elk perspectief het juiste aanzicht geboden wordt.

Realisatie

Binnen VGL-groen wordt aan de hand van een krachtig ontwerp een volledige tuin gerealiseerd. De realisatie wordt van begin tot het einde verzorgd, inclusief grondwerk, bestrating, beregening, verlichting, het inplanten en de nazorg.

Onderhoud

Om een tuin mooi te houden is onderhoud belangrijk. Er moet gezorgd worden voor regelmatig onderhoud en juiste snoeiwerkzaamheden op het juiste tijdstip. Wanneer uw tuin op de juiste manier wordt onderhouden zal het perfecte eindbeeld behouden blijven.